Groene stroom

Wanneer u de keuze gaat maken over met welke van de goedkope-elektriciteit-leveranciers u in zee gaat, kunt u uw keuze ook laten afhangen van groene stroom. De meeste goedkope-elektriciteit-leveranciers bieden namelijk ook groene stroom aan. Groene stroom staat voor elektriciteit die is opgewekt uit duurzame energiebronnen. De benaming geeft het verschil aan van op welke manier de elektriciteit is opgewekt, maar tussen groene stroom en normale ofwel grijze stroom zitten geen verschillen.

Continue reading

Meterstand

Wanneer u wenst over te stappen op een andere energieleverancier, dan moet u uw meterstand door geven. De meterstand is de het cijfer dat aangeeft hoeveel energie u heeft verbruikt. Het gasverbruik heeft een eigen meterstand en ook de elektriciteit heeft een eigen meterstand. Tot voorkort was de analoge draaimeter de meest gangbare duider van de meterstand. Tegenwoordig wordt in meeste gevallen wanneer een energiemeter wordt geïnstalleerd gekozen door de zogenaamde slimmer meter.

Continue reading

Privatisering

Sinds het begin van deze eeuw zijn enkele belangrijke stappen gezet richting een volledig geprivatiseerde energiemarkt. In het voorjaar van 2000 stemde de Tweede Kamer in met ‘de gaswet’, een wet ontworpen door het Ministerie van Economische Zaken. Deze wet zou gefaseerd gaan zorgen voor een privatisering van de energiemarkt en daarmee de weg vrij maken voor opkomst van goedkope-elektriciteit-leveranciers. Voor de aanneming van de gaswet en de privatisering van de energiesector was het zo dat de energiemarkt in handen was van enkele grote nutsbedrijven.

Continue reading

Prijzen vergelijken

Op het internet zijn verschillende websites te vinden waarop u goedkope-elektriciteit-leveranciers met elkaar kunt vergelijken. U kunt op deze websites niet alleen prijzen vergelijken van goedkope-elektriciteit-leveranciers, maar ook kunt u uw persoonlijke kosten per leveranciers berekenen. Dit doet u bijvoorbeeld door uw huidige cijfers van verbruik in te voeren. De website berekent met de tarieven van de goedkope-elektriciteit-leveranciers wat uw kosten ongeveer per goedkope-elektriciteit-leveranciers zullen zijn. Prijzen vergelijken van goedkope-elektriciteit-leveranciers is een nuttige tijdsinvestering.

Continue reading